Ar Hyd y Nos

(English version)
Sleep, my child, and peace attend thee,
All through the night
Guardian angels God will send thee,
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping,
Hill and dale in slumber sleeping
I my loved ones’ watch am keeping,
All through the night

Angels watching, e’er around thee,
All through the night
Midnight slumber close surround thee,
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping,
Hill and dale in slumber sleeping
I my loved ones’ watch am keeping,
All through the night

(Original Welsh version)
Holl amrantau’r sêr ddywedant
Ar hyd y nos
“Dyma’r ffordd i fro gogoniant,”
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu’r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos.

O mor siriol, gwena seren
Ar hyd y nos
I oleuo’i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos.
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
Ond i harddu dyn a’i hwyrddydd
Rhown ein golau gwan i’n gilydd
Ar hyd y nos.

(A more literal translation by Cymdeithas Madog)
All the star’s eyelids say,
All through the night,
“This is the way to the valley of glory,”
All through the night.
Any other light is darkness,
To exhibit true beauty,
The Heavenly family in peace,
All through the night.

O how cheerful smiles the star,
All through the night,
To light its earthly sister,
All through the night.
Old age is night when affliction comes,
But to beautify man in his late days,
We’ll put our weak light together,
All through the night.

Music for a Celestial Journey